logo Infovek

Projekt Otvorená škola: Infovek sa realizuje v rámci širšej koncepcie MŠ SR Otvorená škola

Usmernenie vyúčtovania finančných prostriedkov - v časti Stiahnite si a Prílohy

Na základe úspešnej realizácie podprojektu Otvorená škola: Infovek 2003, 2004 a 2005 uskutoční Oddelenie projektu Infovek v roku 2006 už štvrtý ročník. V roku 2006 sme pre školy pripravili opäť možnosť stať sa Otvorenou školou v oblasti informatizácie a zapojiť sa do procesu budovania informačnej spoločnosti na Slovensku. Podmienky zapojenia školy nájdete v propozíciách podprojektu Otvorená škola: Infovek. Ďalšie súbory sú formuláre a vzorové dokumenty, ktoré sú požadované v propozíciách projektu Otvorená škola.

V prípade nejasností alebo akýchkoľvek problémov sa na nás obráťte prostredníctvom e-mailu na adrese otvorenaskola@infovek.sk.

Pokiaľ máte záujem o účasť v podprojekte, pravidelne čítajte našu webovú stránku otvskola.infovek.sk, kde budú informácie, prípadne nevyhnutné zmeny a tiež odpovede na Vaše otázky.

FAQ – Často kladené otázky – odpovede na Vaše otázky.

Stiahnite si:

Prílohy:

Iné odkazy:

Archív

© 2005 Projekt INFOVEK, aktualizácia: 29.11.2006